شماره مقاله: 434

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article434بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

امنیت ملی و منافع مردم با پرسش خبرنگاران به خطر نمی افتد

دو شنبه17 فروردین 1394


این هیچ اشکالی ندارد که خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی با آقای ظریف و دیگر دولتمردان مصاحبه چالشی کند، بلکه مشکل این است که هیچ وقت دولتمردان احمدی نژاد را در مصاحبه های خود به چالش نمی کشیدند.خبرنگار قرار نیست که تریبون تبلیغاتی دولتمردان باشد، وظیفه ی حرفه ای شان ایجاب می کند منتقد باشند و صاحبان قدرت را به چالش بکشند، و البته در این باره باید یکسان عمل کنند، نه اینکه فقط برخی را به چالش بکشند و برخی را نه...

ای کاش اگر خبرنگاران مسوولی را به چالش کشیدند، بگوییم با همه همین گونه مصاحبه کنید و سعی کنید مو را از ماست بیرون بکشید، نه اینکه بگوییم چرا وزیر را تحت فشار قرار می دهید که به سوالات تان جواب بدهد!وظیفه خبرنگار پرسشگری سفت و سخت است و حق پرسشگری را به بهانه به خطر افتادن امنیت ملی زیر سوال نبریم.این واژه امنیت ملی و منافع ملی در این سالها به اندازه کافی بهانه ای برای سرکوب روزنامه نگاران بوده است...امنیت ملی و منافع مردم با پرسش خبرنگاران به خطر نمی افتد، جور دیگر و جای دیگر به خطر می افتد....